INFO OM HUR VI HANTERAR GDPR

Information om nytt låssystem och GDPR (General Data Protection Regulation) - Dataskyddsförordningen

Vi har valt att installera låssystemet av flera anledningar. Bland annat för att minska risken för stölder och förhindra att obehöriga vistas/tränar i lokalerna.

Ett låssystem medför samtidigt att alla besök loggas och sparas i loggen under 14 dagar. I och med GDPR är vi skyldiga att informera våra medlemmar om detta.

Låssystemet tas i bruk 2020-03-12

Vilka uppgifter samlar vi in om dig?

Uppgifter vi samlar in direkt från dig i samband med ditt medlemskap omfattar namn, personnummer, adress, e-postadress, telefonnummer och betalningsform. För betalning via autogiro tillkommer bankkontonummer.

För vilka ändamål behandlar vi dina personuppgifter?

Genom att lämna dina personuppgifter godkänner du och samtycker till att Härnösands Atletklubb behandlar dina personuppgifter i enlighet med vår personuppgiftspolicy.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss.
Dina personuppgifter samlas in och lagras för att vi via ditt medlemskort ska kunna säkerställa din identitet och därmed säkerheten på vår anläggning. Personuppgiftsregistret används också för kontroll av att du fullgjort din betalning för våra tjänster.
Dina personuppgifter används även för att vi ska kunna fullgöra våra skyldigheter enligt bokföringslagen.
Vi delar eller vidarebefordrar inga av dina uppgifter.