ALLMÄNNA REGLER

Inpassering
- Armband eller dagkort krävs för inpassering. Armband hämtas i shoppen under bemannade tider. Skulle ditt band inte fungera ber vi dig återkomma under bemannad öppettid.

- Säkerställ att dörren stängs efter dig, armbandet är personligt, släpper du in någon som saknar armband eller dagkort kan detta beivras samt resultera i livstids avstängning, även för den person som du släppt in. Kontroller sker regelbundet.

Klädsel
Träna med rena inneskor och kläder. Inga ytterskor i lokalen. Ingen träning i bar överkropp eller barfota.

Åldersgräns
Vi har en åldersgräns på fyllda 13 år. Man får dock träna med förälder eller coach och det är då denne som har ansvaret. 

Ordningsregler
- Visa hänsyn till varandra. Vi har i allmänhet mycket god stämning på HAK och så vill vi att det ska förbli. Vi hjälper och stöttar varandra.

- Våra medlemmar ska visa varandra hänsyn och respekt oavsett kön, könsöverskridande identitet, funktionsnedsättning, etnisk tillhörighet, trosuppfattning, sexuell läggning eller ålder. Ingen får agera eller uppträda på ett sätt som kan upplevas som kränkande eller nedsättande av andra i våra lokaler. Detta inkluderar ord, kroppsspråk, klädsel och andra uttrycksformer.

- Ytan och antalet ställningar/maskiner är som på alla gym begränsad. Därför har alla ett ansvar att "släppa in" andra i träningen och samsas om redskapen i möjligaste mån.
 
- Torka av svettig träningsutrustning med pappersservett och spray.

- Lägg tillbaka träningsredskap och återställ bänkar efter användning. Vi har alla ett gemensamt ansvar för att hålla lokalen i ordning.

- Av säkerhetsskäl har styrelsen/personalen rätt att bryta upp ditt hänglås till skåpen i korridoren. Anledningen är att alla skåp ska vara öppna, och tömda, vid stängning och får således alltså endast användas under ditt träningspass. Låsta skåp kan därför komma att brytas upp efter stängning och tömmas inför nästa träningsdag.

- Träning sker på egen risk.

Dopning
HAK är anslutet till Riksidrottsförbundet och nätverket 100% Ren Hårdträning/PRODIS och följer dess regler vad gäller dopning och testning.
På vårt gym är allt bruk och all hantering av otillåtna medel förbjuden. Dessa är medel som av World Anti-Doping Agency (WADA) definieras som dopingpreparat. Överträdelse av dessa regler leder till omedelbar avstängning.

Avstängning och uppsägning av medlemskap
HAK har rätt att stänga av dig som medlem för viss tid eller säga upp ditt medlemskap helt med omedelbar verkan om du bryter mot dessa säkerhets- och ordningsregler eller använder doping och/eller droger.